אלן קאר הדרך הקלה להפסיק לעשן

כניסה למערכת הניהול

אין אנו עושים משהו כי הוא טוב -
הוא טוב כי אנו עושים אותו

~ ברוך שפינוזה ~